Betongsaging og kjerneboring

Vi utfører alle typer arbeider innen kjerneboring og betongsaging, og kan utføre alt fra små hull i vegger eller dekker, til nedsaging av store grove betongkonstruksjoner.

Vi kan også utføre kjerneboring i gulv, vegg og tak.

Vi kan generelt utføre alt innenfor betongarbeid.

Oslo Riveteknikk A/S
Alnabruveien 9 E

0668 Oslo

481 94 004

alf@osloriveteknikk.no