Riving av bygg

Vi har ansatte med lang erfaring innen riving. Vi utfører alle typer rivingsoppdrag, fra selektiv riving av mindre konstruksjoner til helriving av bygg for entreprenører, offentlig sektor, annet næringsliv og private.

Alle prosjekter utføres etter gjeldende regler og krav fra myndighetene.

Oslo Riveteknikk A/S
Alnabruveien 9 E

0668 Oslo

481 94 004

alf@osloriveteknikk.no