Sanering

Riving og opprydding går ofte hånd i hånd i de fleste av våre prosjekter.

Vi har en dyktig stab som kan utføre asbestsanering (inn- og utvendig) av rør, vegger, varmelag, tak med mer.

Vi kartlegger og miljøsanerer alle stoffer og materialer som må behandles spesielt i forbindelse med rehabilitering eller riving av installasjoner og bygninger.

 

I miljøsaneringen ligger også fjerning og levering av avfall fra disse arbeidene. De aller fleste konstruksjoner, bygg eller anlegg inneholder helse- og miljøfarlige materialer eller produkter, og disse innehar vi både tillatelse samt kompetanse til å håndtere.

Oslo Riveteknikk A/S
Alnabruveien 9 E

0668 Oslo

481 94 004

alf@osloriveteknikk.no